Yelly

Nog een ander schaapje maar dit keer met geel. (Patroon: Moji-Moji Design)

An other sheep, this time in yellow. (Pattern: Moji-Moji Design)

Order: babygift

Slaap-schaap en een klein schaapje voor een baby.

Sleep-sheep and a little sheep for a little babygirl.


Tinkerbell Glitter